کد خبر: 1060| تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۱۷ خرداد سال ۱۳۹۷ | ساعت ۱۶:۱۷:۰ | تعداد بازدید: ۱۱۳۰

انتخاب اعضای جدید هیئت رییسه انجمن جهانی ترومبوز و هموستاز

2024 - 2018

انتخاب اعضای جدید هیئت رییسه انجمن جهانی ترومبوز و هموستاز


به گزارش روابط عمومی انجمن علمی ترومبوز هموستاز ایران، اعضای منتخب جدید هیئت رییسه انجمن جهانی ترومبوز و هموستاز تاسال2024 معرفی شدند.Cécile Denis (France)

Mary-Carmen Amigo (Mexico)Wolfram Ruf (Germany)

Jorge Di Paola (USA)

 


 

Midori Shima (Japan)


نام کامل:
ایمیل:
متن پیام
 
 

تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: