کد خبر: 1098| تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۶ آبان سال ۱۳۹۷ | ساعت ۹:۳۹:۰ | تعداد بازدید: ۸۸۷

ترومبوز هموستاز اروپا - مارسی- فرانسه

کنگره ترومبوز هموستاز اروپا2018

ترومبوز هموستاز اروپا - مارسی- فرانسه


به گزارش روابط عمومی انجمن ترومبوز هموستاز ایران، کنگره ترومبوز هموستار اروپا 2018- در مارسی- فرانسه با حضور اعضاء انجمن ترومبوز هموستاز ایران برگزار گردید.

نام کامل:
ایمیل:
متن پیام
 
 

تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: