کد خبر: 1118| تاریخ انتشار: شــنـبـه ، ۱۹ مرداد سال ۱۳۹۸ | ساعت ۹:۳۲:۰ | تعداد بازدید: ۶۵۳

روز جهانی ترومبوز هموستاز ایران در سال 1398

روز جهانی ترومبوز هموستاز

روز جهانی ترومبوز هموستاز ایران در سال 1398نام کامل:
ایمیل:
متن پیام
 
 

تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: