کد خبر: 1120| تاریخ انتشار: شــنـبـه ، ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ | ساعت ۱۱:۴۶:۰ | تعداد بازدید: ۵۶۹

تاریخ برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن ترومبوز هموستاز ایران 98/11/17

فراخوان کاندیداتوری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن ترومبوز هموستاز ایران

تاریخ برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن ترومبوز هموستاز ایران 98/11/17


فراخوان کاندیداتوری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره انجمن ترومبوز هموستاز ایران، به اطلاع اعضاء محترم انجمن ترومبوز هموستاز ایران می رساند، انتخابات دوره دوم هیأت مدیره و بازرسان این انجمن در تاریخ 98/11/17به شکل الکترونیک برگزار میگردد.همچنین زمان ثبت نام کاندیداهای محترم تا ساعت 24 مورخ ۹۸/۹/۱۵خواهد بود.

نام کامل:
ایمیل:
متن پیام
 
 

تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: