کد خبر: 1131| تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۹ | ساعت ۹:۲۲:۰ | تعداد بازدید: ۵۲۹

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت ناباورانه آقای دکتر حمید هورفر

انالله و انا الیه راجعون


بازگشت همه بسوی اوست

درگذشت ناباورانه دکتر حمید هورفر ،پزشک والا ،دانشمند ، دلسوز و فداکار ،سخت کوش و نمونه اخلاق وایثار وعضو برجسته وهمیشه در میدان انجمن ترومبوز هموستاز ایران غمی سنگین و طاقت فرساست.او که بیش از دودهه ، خستگی ناپذیر و تا اخرین لحظات زندگی در راه علم ،خدمت و درمان عزیزان تالاسمی وهموفیلی نه تنها در اصفهان بلکه سراسر ایران کوشید ، هیچ خاطره ای از خود جز صبر و صفا و صمیمیت و صداقت و توانمندی حرفه ای در اذهان باقی نگذاشت ، و این هنر نادران روزگار است.کسی نیست که حتی ذره ای از او گزیده خاطر شده باشد و این مقام نجات یافتگان است.لبخند دائمی اش  تن وجان رنجور اورا میپوشاند واین مقام راه یافتگان است. فقدان او در میان بیمارانش بهت آور و جای خالی او تحمل ناپذیر خواهد بود واین وصف تک ستاره ها و دردانگان است.
انجمن ترومبوز هموستاز ایران این  ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده محترم و گرامیشان ، جامعه پزشکی کشور ، اساتید و اعضا انجمن ، و جامعه تالاسمی و هموفیلی ایران تسلیت عرض نموده و برای ان یار سفرکرده آرامش ابدی و شادی روح وبرای بازماندگان محترم صبر وشکیبایی و برای همگان عاقبت خیر و دعای بندگان  را  همچون حمید، آرزومند است.
دکتر پیمان عشقی
 
نام کامل:
ایمیل:
متن پیام
 
 

تبلیغات
    باتوجه به تشکیل مجمع فوق العاده جهت تغییر در اساسنامه با کدامیک از موارد زیر موافقید: