Logo Logo

نمایش خبر

کد خبر: 32 تاریخ انتشار: 15/05/1399 09:22:52 ق.ظ

بازگشت همه بسوی اوست

درگذشت ناباورانه دکتر حمید هورفر ،پزشک والا ،دانشمند ، دلسوز و فداکار ،سخت کوش و نمونه اخلاق وایثار وعضو برجسته وهمیشه در میدان انجمن ترومبوز هموستاز ایران غمی سنگین و طاقت فرساست.

او که بیش از دودهه، خستگی ناپذیر و تا اخرین لحظات زندگی در راه علم ،خدمت و درمان عزیزان تالاسمی وهموفیلی نه تنها در اصفهان بلکه سراسر ایران کوشید، هیچ خاطره ای از خود جز صبر و صفا و صمیمیت و صداقت و توانمندی حرفه ای در اذهان باقی نگذاشت، و این هنر نادران روزگار است.کسی نیست که حتی ذره ای از او گزیده خاطر شده باشد و این مقام نجات یافتگان است.لبخند دائمی اش  تن وجان رنجور اورا میپوشاند واین مقام راه یافتگان است. فقدان او در میان بیمارانش بهت آور و جای خالی او تحمل ناپذیر خواهد بود واین وصف تک ستاره ها و دردانگان است.
انجمن ترومبوز هموستاز ایران این ضایعه جبران ناپذیر را به خانواده محترم و گرامیشان، جامعه پزشکی کشور، اساتید و اعضا انجمن، و جامعه تالاسمی و هموفیلی ایران تسلیت عرض نموده و برای آن یار سفرکرده آرامش ابدی و شادی روح و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی و برای همگان عاقبت خیر و دعای بندگان  را  همچون حمید، آرزومند است.


دکتر پیمان عشقی


نظرات

چندرسانه‌ای

انجمن در آپارات