Logo Logo

نمایش خبر

کد خبر: 5 تاریخ انتشار: 07/11/1396 06:43:29 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی انجمن ترومبوز هموستاز ایران، همایش علمی یک روزه "تازه های درمان های ضد انعقاد در بیماری های قلب و عروق" در تاریخ 28 مرداد 1395 در سالن آمفی تاتر بیمارستان شهید مدرس توسط انجمن ترومبوز هموستاز ایران با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.

 همچنین ریاست این همایش بر عهده آقای دکتر پیمان عشقی (رییس انجمن ترومبوز هموستاز ایران) و دبیر علمی همایش آقای دکتر شریف کاشانی  بودند. 

تخصص

سخنران

عنوان سخنرانی

ساعت

تلاوت قرآن و افتتاحیه

8:15-8:00

متخصص و دانشیار رشته قلب و عروق  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش قلب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

دکتر بابک شریف کاشانی

خوش آمد گویی دبیر علمی  و اهداف همایش

8:30-8:15

هیات رئیسه:  دکتر شریف کاشانی، دکتر عشقی

فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

استاد دانشگاه ع پ شهید بهشتی، بیمارستان مفید، ریاست انجمن ترومبوز هموستاز ایران

دکتر پیمان عشقی

کلیات داروها

8:50-8:30

فلوشیپ الکتروفیزیولوژیست، متخصص قلب و عروق، هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر محمد علی اکبرزاده

برخورد بابیماران  AF

9:10-8:50

اینترونشن کاردیولوژیست، متخصص قلب و عروق، هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر حبیب اله سعادت

کاربردapplication ها در تنظیم دوز وارفارین

9:30-9:10

 

متخصص قلب و عروق، هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر عیسی خواهشی

برخورد با بیماران سندرم حاد کرونر

10:00-9:30

استراحت و پذیرایی

10:30-10:00

اینترونشن کاردیولوژیست، متخصص قلب و عروق، هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر مرتضی صافی

برخورد با بیماران PCI

10:50-10:30

متخصص قلب و عروق، هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سید رضا سیدی

برخورد با بیماران آمبولی حاد

11:10-10:50

متخصص و دانشیار رشته قلب و عروق  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس بخش قلب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

دکتر بابک شریف کاشانی

برخورد با پروفیلاکسی VTE

11:30-11:10

متخصص داروسازی بالینی، هیئت علمی دانشگاه ع پ تهران

دکتر کوروش صادقی

مروری بر مطالعات داروهای ضدانقادی خوراکی غیر وارفارینی در بیماری های قلبی-عروقی

11:50-11:30

 

متخصص داروسازی بالینی، هیئت علمی دانشگاه ع پ شهید بهشتی

دکتر داستان

HIT  ترمبو سیتوپنی ناشی از هپارین

12:10-11:50

پانل: بحث در خصوص درمان بیماران جالب

اعضای پانل: دکتر شریف کاشانی، دکتر عشقی،دکتر اکبرزاده، دکتر سعادت، دکترخواهشی، دکترصافی، دکترسیدی، دکترصادقی

13-12:10

نماز و ناهار

14:00-13


نظرات

چندرسانه‌ای

انجمن در آپارات